Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Ensiapu on äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen ihmisen auttamista korkeintaan yksikertaisia apuvälineitä käyttäen. Työturvallisuuslain mukaan työpaikoilla on ylläpidettävä riittävää ensiapuvalmiutta; riittävää määrää ensiapukoulutettuja ja EA välineistöä, sekä laatia ohjeet miten ensiaputilanteissa toimitaan.

Työturvallisuuden lisääminen, tapaturmien ehkäisy ja oikein annettu ensiapu saattavat tuoda kustannussäästöjä, sekä lyhentää tai poistaa sairauslomien tarvetta. Lain mukaan jokaisella on auttamisvelvollisuus jos tietää toisen olevan vaarassa. Auttamiskynnystä madaltaa tieto omasta osaamisesta - siksi ensiapukursseille hakeutuminen kannattaa. Kurssin jälkeen tiedät, mitä ja miten voit auttaa, sekä tiedät myös miten ei tulisi toimia. 

Ensiapukoulutukset räätälöidään juuri SINUN yrityksesi tai yhteisösi tarpeitten mukaan. Koulutuksemme sisältävät niin käytännön kuin teorian osuuden, mutta olemme keskittyneet käytäntöön jotta antamamme oppi jäisi opetettavien mieleen mahdollisimman pysyvästi ja heille jäisi koulutuksen jälkeen mahdollisimman varma olo omista taidoistaan. 

Esimerkki  koulutuksesta 4-6h,  jolloin opit tärkeimmät henkeä pelastavat ensiaputaidot: 

- Hätätilanteen tunnistaminen
- Hätäilmoitus
- Tajuton potilas
- Elottomuus ja peruselvytys
- Sokki ja verenvuodon tyrehdyttäminen
- Yleisempien sairauskohtausten ensiapu

Lisätietoa ensiapukoulutuksista:

toimisto@nfp.fi
+358 (0)40 528 3054