Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin ja muihin kohteisiin jotka ovat velvollisia tekemään pelastussuunnitelman, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä, tulee suunnittelun alkuvaiheessa laatia erityinen turvallisuusselvitys. Tämän pohjalta määritetään rakenteelliset ja muut toimenpiteet riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

Turvallisuusselvitys on asiakirja, jossa selvitetään toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden edellytykset pelastua tulipalosta. Turvallisuusselvitys laaditaan yhteistyössä kohteen suunnittelijoiden ja käyttäjien, turvallisuudesta vastaavien viranomaisten sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa. 

Uudisrakentamista koskevat paloturvallisuusmääräykset ja -ohjeet on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2002. Korjaus- ja muutostöissä näitä määräyksiä ja ohjeita noudatetaan soveltuvin osin. Käyttäjien turvallisuus ja terveydelliset olot eivät tällöinkään saa heikentyä. Periaatteena on, että henkilöturvallisuuden puutteet korjataan korjaus ja muutostöiden yhteydessä. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E1, kohdassa 11.7 edellytetään henkilöturvallisuuden kannalta vaativiin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä, laadittavaksi rakennushankkeen suunnittelun alkuvaiheessa erityinen turvallisuusselvitys. 

Käytössä olevissa kohteissa paloturvallisuustaso selvitetään turvallisuussuunnittelun yhteydessä. Pelastussuunnitelma on pelastuslain mukaan tehtävä lähes kaikkiin rakennuksiin, alle viiden asunnon asuinrakennuksia ja eräitä muita pieniä rakennuksia lukuun ottamatta. Toiminnanharjoittaja ja rakennuksen omistaja ovat vastuussa suunnitelman laatimisesta. Käytössä oleviin kohteisiin, jotka kuuluvat turvallisuusselvityksen laatimisvelvollisuuden piiriin, mutta joihin sitä ei ole rakennuksen suunnittelun yhteydessä laadittu, tehdään turvallisuusselvitys pelastussuunnitelman osaksi jälkikäteen.

Lähde: SPEK