Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Paloturvallisuuskoulutuksemme koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista. Koulutuspaketit on suunniteltu työpaikkasi koko HENKILÖSTÖÄ ajatellen. Se antaa osallistujille valmiudet toimia oikein hätätilanteen sattuessa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksien synty.

Koulutus on tarkoitettu yrityksen tai yhteisön koko henkilöstölle. Koulutukseen kuuluu n.2h teoriaosuus paloturvallisuudesta ja alkusammutuksesta sekä 1h käytännön harjoittelu alkusammutusvälineillä.

Ennen koulutusta suoritetaan asiakkaan kiinteistössä riskikartoitus, jonka avulla kartoitetaan toimintaan liittyvät riskit. Riskikartoituksessa saatujen tietojen pohjalta muokataan paloturvallisuuskoulutuksen sisältöä juuri SINUN yritykseesi sopivaksi.  

Teoriaosuudessa (perusrunko)käsitellään yrityksen, yhteisön tai hoitolaitoksen jokapäiväiseen toimintaan liittyviä riskejä, riskien ehkäisyä ja toimintatapoja, jos tilanne etenee esim. tulipaloksi.

• Tulipalon kehittyminen
• Riskit ja niiden ennaltaehkäisy
• Rakenteelliset paloturvallisuusratkaisut
• Toiminta tulipalotilanteessa
• Poistuminen ja pelastaminen
• Hätäilmoitus
• Alkusammutusvälineet   

Mikäli haluat että koulutuksessa painotetaan jotain tiettyä osa-aluetta enemmän kuin muita, niin se on mahdollista, sillä teemme koulutusta juuri SINUN tarpeittesi mukaan. Järjestämme myös erityisiä räätälöityjä teemapäiviä yrityksille ja yhteisöille kts yritysten teemapäivät. Teemapäivät sopivat esimerkiksi vaikka TYKY-päivien yhteyteen vai vastaavien päivien ohjelmaksi.  

Lisätietoa koulutuksest:

toimisto@nfp.fi
+358 (0)40 528 3054