Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nordic Fire Protectionin henkilökunta muodostuu palo- ja pelastusalan ammattilaisista. Yrityksen perustajana ja vastuukouluttajana toimii Marko Rostedt. Häneltä löytyy hyvin kattava kansallinen ja kansainvälinen palo- ja pelastusalan koulutus viimeisen kahden kymmenen vuoden ajalta.  Rostedt on pitkänlinjan pelastusalan ammattilainen, jolta löytyy pelastustoimen kaikki ammattitutkinnot (pelastaja, alipäällyssö, päällystö), sekä useita muita osaamista täydentäviä kursseja ja koulutuksia.

Rostedt toimii tällä hetkellä operatiivisena palomestarina Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella, joten hänellä on erittäin hyvä käsitys siitä miten tulee toimia eri onnettomuustilanteissa, sekä miten ennalta estetään mahdollisten onnettomuuksien syntyminen.

Rostedt toimii myös Suomen kansainvälisen rauniopelastusryhmän (Finn Rescue Team) johtana ja EU:n sekä NATO:n siviilikriisinhallinnan asiantuntijana. Rostedt on myös toiminut kouluttajana kansainvälisissä harjoituksissa ja kursseilla, niin rauniopelastamisessa kuin vaarallisiten aineiden torjunnassa

Rostedt ylläpitää omaa ammattitaitoa jatkuvalla koulutuksella, jotta voi tarjota asiakkaille hyvää ja ammattitaitoista koulutusta

Muut Nordic Fire Protection käyttämät kouluttajat ovat palo- ja pelastusalan rautaisia ammattilaisia, koska Nordic Fire Protection haluaa tarjota asiakkailleen vain parasta koulutusta ja osaavimmat kouluttajat.